Thấy và Tin

Thấy và Tin

“Ông đã thấy và đã tin”

(Ga 20,8b)

 

Maria trở về hốt hoảng
Người ta đem xác Chúa đi rồi
Chỉ còn mộ trống mà thôi
Hai người môn đệ bồi hồi đến nơi

Gio-an thấy nấm mồ trống rỗng
Và những băng vải liệm tinh tươm
Thầy không còn đó lạ thường
Ông tin dấu chỉ tình thương Chúa làm

 

Ông đã nghiệm đúng theo lời Chúa
Thấy và tin gắn kết với nhau
Cha ban sự sống nhiệm mầu
Cho ai được thấy và tin Con Ngài

Gio-an đã vững tin lời Chúa
Người từ trong cõi chết phục sinh
Con đây cũng thấy và tin
Nhận ra chính Đấng Phục Sinh trong đời

Con đã thấy khắp nơi nhân chứng
Sống niềm vui Con Chúa Phục sinh
Kiên trung tỏ hết chân tình
Tha nhân phục vụ quên mình vì yêu

Con tin nhận Vương triều của Chúa
Giáo Hội Người Nhiệm Thể vinh quang
Thông phần sống lại khải hoàn
Hưởng nguồn hạnh phúc cao sang Nước Trời

Tin kính Chúa bao người chỗi dậy
Sau những lần thất bại đắng cay
Phục Sinh sức sống tràn đầy
Ra đi loan báo tỏ bày Đức tin

Top