Thầy là Đấng Ki-tô

Thầy là Đấng Ki-tô

BLOG WGPSG -- Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống (Lc 9,21)

Bạn thân mến! Trên đây là lời tuyên xưng đức tin của Phêrô đối với Chúa Giêsu. Và đây cũng là lời tuyên xưng hùng hồn nhất, sâu sắc nhất và trang trọng nhất. Tin Mừng Chúa nhật hôm nay tường thuật rằng: Hôm ấy, Ðức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, Người tế nhị dẫn dắt và nhắc nhở các môn đệ bằng những câu hỏi để gây ý thức nơi các ông. Trước hết Ngài hỏi: "Ðám đông nói Thầy là ai?" (Lc 9,19). Và dần dần Ngài dẫn đưa các ông đến câu hỏi quan trọng nhất, xác tín nhất: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " (Lc 9,20).

Đức Giêsu có thể tự giới thiệu về mình, tự nói lên căn tính của mình. Nhưng Ngài đã không làm thế. Ngài muốn người môn đệ phải tự khám phá ra Ngài, Ngài muốn lời tuyên xưng của người môn đệ phải phát xuất từ nỗ lực tìm hiểu và cảm nghiệm chân thực trong cuộc sống sinh hoạt với Ngài.

Là môn đệ Đức Kitô

Ta phải trực tiếp trả lời câu hỏi này bằng đức tin của chính mình. Ta phải biết căn tính của thầy mình, phải biết mình đang theo ai và người mình theo từ đâu đến. Có như thế, ta mới có thể đi sâu vào trong tình thân mật với thầy mình, mới tin tưởng những điều thầy mình dạy, mới can đảm thi hành những giáo huấn mà thày mình đã trao ban.

Phêrô đã trả lời câu hỏi này cho phần của ông: “Thầy là đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng sống” (Lc 9,20). Còn bạn và tôi, chúng ta trả lời câu hỏi này ra sao? Chắc hẳn đời ta là một chuỗi những câu trả lời cho câu hỏi: "Con bảo Thầy là ai?". Chắc hẳn mỗi ngày câu trả lời càng được xác tín nhiều hơn; càng được thanh luyện nhiều hơn, vì Ðức Giêsu là một mầu nhiệm không ngừng vén mở và sáng tỏ mãi mãi. Ngài không thay đổi, nhưng trong mỗi biến cố của đời ta, ta lại khám phá ra những nét mới nơi con người của Ngài. Ngài vẫn là một, cho dù hôm qua cũng như hôm nay, nhưng mỗi bước chân ta bước đi trong cuộc lữ hành trần thế này, Ngài thường đến với ta dưới những dáng vẻ khác nhau.

Nếu hôm nay Đức Giêsu hỏi bạn và tôi “Thầy là ai?”, ta sẽ trả lời Ngài ra sao? Nếu người ta hỏi bạn và tôi “Đức Giêsu là ai?”, ta sẽ giải thích cho họ như thế nào? Được biết Đức Giêsu, được nói về Đức Giêsu, được làm chứng cho Đức Giêsu, được tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Giêsu… Đó là một ân phúc từ trời cao đổ xuống cho những người luôn vững lòng tin tưởng vào Đức Giêsu, vì “không phải phàm nhân mặc khải cho điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 16,17).

Ðức Kitô bảo Ngài là ai?

Ngài thường tỏ mình ra bằng những hình ảnh cụ thể… Ta là “Cửa”, là “Mục Tử”, là “Ánh Sáng”, là “Ðường”, là “Cây Nho”, là “Bánh”. Ðịnh nghĩa nào cũng gắn chặt Ngài với đời sống con người. Cửa để chiên ra vào. Mục Tử để chăn dắt đoàn chiên. Ánh Sáng để nhìn thấy đường đi, Ðường để đưa ta đến với Thiên Chúa Cha. Thân Nho để nuôi dưỡng các cành nho và để cành nho sinh hoa kết trái, Bánh để nuôi sống con người... Ngài nhận mình là Chúa, là Thầy, là Bạn, là Anh Trưởng của mọi người chúng ta. Ngài nhắc nhở ta về thân phận của con người, và của chính Ngài: “Phải vượt qua khổ đau và cái chết mới được vào cõi sống trường sinh.”(Lc 9,22).
Ðức Kitô bảo tôi là ai?

Tôi là Kitô hữu. Là người đi theo Đức Kitô. Là người mang Đức Kitô trong mình. Là người vác thập giá mình mà đi theo sau Ðấng vác thập giá, đó chính là Đức Kitô. Người Kitô không có con đường nào khác ngoài con đường Đức Kitô đã đi qua: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Thân phận người Kitô phải gắn liền với thân phận của Thầy mình: "Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ cùng sống lại với Ngài" (2Tm 2,11).

Mầu nhiệm Vượt Qua là trung tâm điểm của đời sống người Kitô. Vượt qua lớn nhất là vượt qua chính mình mỗi ngày. Từ bỏ chính mình là để có thể sống cho Chúa và cho tha nhân. Ước gì khi tôi “ra khỏi tôi”, tôi sẽ thực sự “là tôi” mỗi ngày mỗi hơn.

(Theo Veritas)

Top