Thánh Giá: Đối tượng duy nhất của lòng trí con

Thánh Giá: Đối tượng duy nhất của lòng trí con

Nhận được tin nhắn từ Việt Phương k1 lúc 5g45, máy điện thoại di động của tôi hiển thị: “8g sáng nay có lễ suy tôn Thánh giá ở nhà thờ Đức Bà, tamdao có dự được không?”. Từ giây phút ấy tôi không sao ngủ tiếp được, cứ nằm thao thức về Thánh giá.

Có dịp tôi đến với Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân An - Long An, vừa bước chân vào hội trường mắt tôi bắt gặp một hàng chữ: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con”. Tôi đọc đi đọc lại hàng chữ ấy cốt để cho thuộc.

Chẳng thế mà, các Hội Dòng Mến Thánh Giá, từng nữ tu đều đeo một mẫu Thánh Giá nhỏ trên ngực cho dù mỗi Hội Dòng tu phục có thay đổi khác nhau. Các chị nữ tu trong ngày được lãnh nhận hồng phúc vĩnh khấn còn được nhận từ tay Đức Giám mục một cây Thánh Giá để suy tôn và mang theo mình đến suốt cuộc đời nơi trần thế.

Vậy mà, cũng cây thập giá ấy, dưới con mắt của những người không cùng tôn giáo, họ có cảm giác sợ hãi và cho rằng sao lại đi chiêm ngắm một cái chết trần truồng nhục nhã như vậy. Xin Chúa tha thứ cho họ vì họ không biết.

Ôi! Lạy Chúa! Chính cái chết ấy, sự hy sinh nhục nhã của Con Chúa Trời ấy, Máu Thánh Chúa đã đổ ra để cứu chuộc nhân loại và đưa chúng con vào Nước Trời - Nước Hằng Sống. Vâng, thập giá là nhục hình man rợ nhất trong mọi nhục hình, nhưng trên thập giá ấy có Con Chúa Trời ngự nên thập giá ấy đã trở thành Thánh Giá. Như thế, thập giá không còn là nhục hình mà lại trở thành một mầu nhiệm được mặc khải, được Chúa dạy khi Ngài nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Thầy” (Mt 16,24; x. Mt 10,38 và Lc 14,26-27).

Xin cho chúng con tuyên xưng được như Thánh Phaolô: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài Thập giá Đức Giêsu Kitô” (Gl 6,14).

Nhất là, xin cho chúng con biết nhận ra tội lỗi của mình và thưa rằng: “Lạy Ngài! Khi vào nước Ngài, xin hãy nhớ đến tôi”, như tên trộm lành trên đồi Gôn-gô-tha năm xưa.

Nhân Lễ kính Suy tôn Thánh giá 14/09/2010

Top