Tập san Hiệp sống Tin mừng tháng 09/2020

Tập san Hiệp sống Tin mừng tháng 09/2020

Tập san Hiệp sống Tin mừng tháng 09/2020

NỘI DUNG

I.THƯ LM GH TH 09/20: HHTM GIÚP HV THI HÀNH BA CHỨC VỤ CỦA CHÚA KI-TÔ.

II.HỌC SỐNG NHÂN BẢN TH 09/20: VƯỢT QUA ĐAU KHỔ GIỮA ĐỜI THƯỜNG.

III. XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GĐ TH 09/20: TỆ NẠN SỐNG THỬ TRƯỚC HN.

IV.TƯ LIỆU HIỆP SỐNG TH 09/20: HSTM CN 23 TN A .- HSTM CN 24 TN A .- HSTM CN 25 TN A .- HSTM CN 26 TN A.

V.HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG TH 09/2020: BỔN PHẬN VÀ QUYỀN LỢI CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH HIỆP SỐNG KITÔ HHTM.

VI.THƯ GIÃN TH 09/2020: LẤY VỢ: BUỒN HAY VUI ?

VII.NHỎ TO HỮU ÍCH TH 09/2020: PHÒNG TRÁNH BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

VIII.SINH HOẠT HIỆP SỐNG THÁNG 09/2020:

A.THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM THÁNG 09

B.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM THÁNG 09

C.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM THÁNG 09

D.SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM THÁNG 09

>> Click để tải file đính kèm

Top