Tâm sự với Chúa

Tâm sự với Chúa

 

 

TÂM SỰ VỚI CHÚA

(Lc 11, 1-13)

Con muốn ôm choàng thế giới
Nhưng đôi tay quá nhỏ nhoi
Tim con lại chỉ có một
Làm sao đủ yêu mọi người?

Con là tội-nhân-chân-thật
Muốn nhiều mà thúc thủ thôi
Con không biện hộ chi hết
Trắng tay ai dám tin lời?

Xin cá ai lại cho rắn
Xin trứng, bò cạp đưa sao?
Đời còn tình sâu nghĩa nặng
Chúa nào nỡ làm ngơ đâu!

Giàu, nghèo – Chúa không phân biệt
Nhưng đời phân cách sang, hèn
Giáo hội cũng chưa đủ sạch
Vẫn có những người bất toàn!

Ảnh hưởng ít nhiều “cái ghế”
Địa vị, chức tước, bạc tiền
Xử sự với nhau cũng... “lạ”.
Khoảng cách bề dưới, bề trên

Xin cho chúng con hiệp nhất
Yêu thương bình đẳng mọi người
Xin ban Thánh Thần Chân Lý.
Canh tân, thánh hóa, sáng soi.

Top