Slideshow: Sự sống tuyệt diệu

Slideshow: Sự sống tuyệt diệu

Slideshow: Sự sống tuyệt diệu

Trên đời này không có gì quý hơn sự sống của con người. Trái đất nầy nếu không có sự sống thì chẳng khác chi những hành tinh khô cằn và vô vị khác...! Mọi sự sống đều được tạo dựng bởi Thiên Chúa.

Xin click vào file đính kèm để xem slideshow "Sự sống tuyệt diệu"

Top