Slideshow: Lời Chúa CN III Mùa Vọng C

Slideshow: Lời Chúa CN III Mùa Vọng C

Slideshow: Lời Chúa CN III Mùa Vọng C

Trong mùa Vọng này, chúng ta phải hỏi nhau: mình phải làm gì? Giới trẻ hôm nay muốn cảm thấy mình có ích, và muốn dùng thời giờ của mình sao cho có ý nghĩa. Hãy gặp nhau, chấp nhận nhau và làm việc với nhau. Hãy cùng nhau làm một điều tốt nào đó cho đồng bào. Hãy cho thấy mình là người có đức tin. Đức tin được diễn tả qua hành động yêu thương cụ thể, và yêu thương lại làm cho đức tin lớn lên.

Xin click vào file đính kèm để xem slideshow "Lời Chúa CN III MV C"

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top