Slideshow: Lễ cầu cho mọi tín hữu qua đời

Slideshow: Lễ cầu cho mọi tín hữu qua đời

Slideshow: Lễ cầu cho mọi tín hữu qua đời

Các tín hữu đã qua đời, họ đang trong thời gian thanh luyện. Họ chính là những người có cùng niềm tin với chúng ta. Đã tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, họ đã đi trọn con đường về nhà Cha.

Xin click vào file đính kèm để xem slideshow "Lễ cầu cho mọi tín hữu qua đời"

Top