Slideshow CN 14 TN B: Hãy đón nhận

Slideshow CN 14 TN B: Hãy đón nhận

Slideshow CN 14 TN B: Hãy đón nhận

Xét đoán diện mạo bên ngoài dễ bị lầm. Hãy quảng đại để đón nhận nhiều sự lạ chung quanh. Chúa ban cho mỗi người một kho tàng và một ơn gọi riêng để phục vụ. Chúng ta hãy đón nhận mọi người như hình ảnh của Chúa.

Xin click vào File gửi kèm để xem slideshow Lời Chúa: Chúa Nhật 14 Thường NIên B

 

Top