Slideshow: CN 13 TN B: TIN, CHO và NHẬN

Slideshow: CN 13 TN B: TIN, CHO và NHẬN

CHÚA NHẬT 13B THƯỜNG NIÊN
"Sự dư thừa của anh em bù đắp lại
sự thiếu thốn của những anh em nghèo khó“
BÀI ĐỌC 2 - 2 Cr 8, 7. 9. 13-15

1.02 TỶ NGƯỜI ĐANG ĐÓI HÀNG NGÀY
CHO VÀ NHẬN LIÊN QUAN RA SAO VỚI CHUYỆN ĐÓI NGHÈO NÀY

Xin click vào File gửi kèm để xem slideshow Lời Chúa: Chúa Nhật 13 Thường NIên B

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top