Qua đau khổ đến vinh quang

Qua đau khổ đến vinh quang

“Đừng nói cho ai hay thị kiến
ấy cho đến khi Con Người từ
cõi chết sống lại”
(Mt 17, 9)

Sau khi Chúa báo cuộc thương khó
Các môn đệ sợ hãi thất kinh
Người đi lên núi ẩn mình
Thabor cầu nguyện thân tình với Cha

Cùng với Chúa có ba môn đệ
Trong nguyện cầu hiến tế Xin vâng
Dựng lều bằng chính xác thân
Giữa lòng nhân thế mở thời Thiên Sai

Thời Thiên Sai dấu hiệu Thập Giá
Biến Hình như chữ ký của Cha
Chúa Cha nhân loại Giao Hòa
Người Con thực hiện ngang qua Máu Hồng

Chúa biến hình trong khi cầu nguyện
Thiên tính Người hiển thị với Cha
Ánh quang rực rỡ chói lòa
Từ nguồn Ánh Sáng Chúa Cha uy hùng

Chỉ có Đấng Hiển Dung Cứu Thế
Mới được Cha giới thiệu từ trời
Con Ta Yêu Dấu đời đời
Chư dân vạn quốc hãy nghe Lời Người

Kitô hữu “biến hình” cuộc sống
Thành món quà trao tặng tha nhân
Ngoan ngùy Thánh Ý xin vâng
Thực thi Lời Chúa lớn dần Đức Tin

Kitô hữu “biến hình” với Chúa
Tham dự vào cuộc chiến quang vinh
Thói hư tật xấu đóng đinh
Vượt qua khổ nạn Phục Sinh với Người.

Top