TGP SÀI GÒN::Nội san Lửa Mến tháng 07.2019

Nội san Lửa Mến tháng 07.2019

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục        

- Sân khấu và cuộc đời

- Suy niệm Lời Chúa

- LTX Chúa, ơn cứu độ hay phép lạ

- Bỏ Thầy… theo ai?

- Nghệ thuật ăn nói        

- Xin…                

- Con chiên và Mục tử              

- Cái lưỡi    

- Suy nghĩ về bác ái

- Sự hiện diện của tôi trong đoàn thể

- Trái Tim Hồng

- Tôi đi tìm tôi

- Trang Thanh niên        

- Trang Thiếu nhi                                                

- Trang sức khỏe gia đình                                    

- Tin GĐPTTTCG khắp nơi                                 

- Tin GĐPTTTCG TGP Sàigòn                            

- Trang ân nhân, Bác ái - Xã Hội

- Hiệp ý cầu nguyện

Nội san Lửa Mến tháng 7.2019

Top