Một niềm tin kính sắt son

Một niềm tin kính sắt son

 “Đức Giêsu bảo Tôma:“Đưa tay

 ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy.

Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy

tin” (Ga 20, 27b)

 

Mất phương hướng đau buồn sợ hãi

Các Tông đồ tụ lại một nơi

Bất ngờ Chúa đến chiếu ngời

Cho xem thương tích ban lời Bình An

 

Tám ngày sau hiện ra lần nữa

Bảo Tôma hãy xích vào trong

Đưa tay xỏ tận nương long

Thôi đừng cố chấp cứng lòng cậy tin

 

Nhìn thấy Chúa Phục Sinh vinh hiển

Biểu lộ lòng Thương Xót bao la

Tôma phủ phục vỡ òa

Con tim trăm mảnh Chúa tha lỗi lầm

 

Bật thành tiếng tâm thành yêu Chúa

“Lạy Chúa con, Thiên Chúa của con!”

Đức Tin soi chiếu tâm hồn

Ông tuyên xưng Chúa càn khôn nhiệm mầu

 

Chúa vẫn bắc nhịp cầu gặp gỡ

Với từng người hoa nở vườn thiêng

Đức Tin câu chuyện rất riêng

Món quà Cứu Độ diệu huyền Chúa ban

 

Dẫu không chạm đến sườn của Chúa

Cũng không thấy thương tích tận nơi

Nhưng nhờ Kinh Thánh chiếu soi

Con Tin Người đã rạng ngời Phục Sinh

 

Cùng Tôma sấp mình kính mến

Tuyên xưng Ngài, Thiên Chúa của con,

Một niềm Tin Kính sắt son

Chúa nay thực đã khải hoàn Phục Sinh.

Top