“Linh mục, thừa tác viên của lòng Chúa thương xót” - Sách mới của Bộ Giáo sĩ

“Linh mục, thừa tác viên của lòng Chúa thương xót” - Sách mới của Bộ Giáo sĩ

WHĐ (27.08.2011) – “Cần trở về với tòa giải tội như là một nơi cử hành bí tích Hòa Giải, nhưng cũng là nơi “ở lại” thường xuyên hơn, để người tín hữu gặp được lòng thương xót, lời khuyên và sự an ủi, để cảm thấy mình được Chúa yêu thương và thấu hiểu, cũng như cảm nghiệm sự hiện diện của Lòng Chúa Thương Xót bên cạnh sự hiện diện thực sự của Người trong bí tích Thánh Thể”.

Trên đây là lời trích huấn từ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI với các tham dự viên Khóa học về Tòa trong do Tòa Ân giải tối cao tổ chức ngày 11-03-2010, được dùng để mở đầu cho phần Giới thiệu của quyển sách Bộ Giáo sĩ vừa phát hành.

Quyển sách dày 70 trang có nhan đề “Linh mục, thừa tác viên của lòng Chúa thương xót – Trợ giúp các linh mục giải tội và linh hướng” do Nhà xuất bản Tòa Thánh Vatican ấn hành.

Ngoài phần Dẫn nhập và kết luận, sách gồm 2 phần chính: Thừa tác vụ sám hối và giao hòa theo quan niệm về sự thánh thiện Kitô giáo; và Thừa tác vụ linh hướng.

Cuối sách còn có thêm 2 phụ lục: Hướng dẫn các linh mục xét mình và Kinh đọc trước và sau khi ban bí tích Hòa giải.

Lời giới thiệu viết tiếp:

“Những lời này (của Đức Thánh Cha) cho thấy tầm quan trọng và cấp bách của việc tái khám phá bí tích Hòa Giải, về phía hối nhân cũng như thừa tác viên.

Cùng với việc dâng lễ hằng ngày, việc linh mục sẵn sàng ngồi tòa để gặp các hối nhân và đồng hành thiêng liêng với họ khi họ cần, thực sự là thước đo đức ái mục vụ của linh mục. Khi sẵn sàng ngồi tòa, các linh mục làm chứng cho niềm vui và trong một nghĩa nào đó các ngài đảm nhận căn tính thực sự của mình, đã được tái xác định trong bí tích Truyền chức và không giảm thiểu vào một nghĩa vụ đơn thuần.

Linh mục là thừa tác viên, nghĩa là vừa là đầy tớ vừa là người quản lý khôn ngoan Lòng Chúa Thương Xót. Ngài được giao trách nhiệm quan trọng “tha tội hay buộc tội” (x. Gioan 20, 23). Qua ngài, và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần – là Chúa và là Đấng ban Sự Sống, trong Giáo Hội ngày nay các tín hữu có thể cảm nghiệm niềm vui của người con hoang đàng, sau khi sống đời tội lỗi đã trở về nhà cha như người tôi tớ, nhưng lại được đón tiếp với phẩm giá của người con.

Nhằm đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha và trình bày ý định sâu sắc của ngài, quyển sách trợ giúp này còn là một hoa trái khác của Năm Linh Mục, là một công cụ hữu ích để tiếp tục đào tạo các giáo sĩ và giúp tái khám phá giá trị thiết yếu của bí tích Hòa Giải và của việc linh hướng.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top