Học hỏi Phúc âm Chúa nhật III Mùa Chay - Năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật III Mùa Chay - Năm C

Học hỏi Phúc Âm

Chúa nhật 3 Mùa Chay - Năm C

(Lc 13,1-9)

Lời Chúa:

Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? 3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy".

6 Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? 8 Nhưng người làm vườn đáp: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi".

10 Ngày sabát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. 11 Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. 12 Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: "Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!" 13 Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.

Học hỏi:

1. Đọc Lc 13,1-3. Theo ‎‎bạn, chuyện gì đã xảy ra với một số người Galilê? xảy ra ở đâu? Đức Giêsu nhắc nhở gì đối với những người kể lại chuyện đó?

2. Đọc Lc 13,4-5. Chuyện gì đã xảy ra cho mười tám người? Ở đâu? Lời nhắc nhở của Đức Giêsu có gì mới không?

3. Đức Giêsu có coi những người bị nạn trên đây là những kẻ tội lỗi không?

4. Trồng cây vả trong vườn nho có phải là chuyện lạ không? Xem sách ngôn sứ Mikha 4,4; 1 Vua 5,5; Dacaria 3,10. Ở vườn địa đàng có trồng cây vả không?

5. "Ông ra tìm trái trên cây mà không thấy", có mấy động từ trong câu này? Câu này được nhắc lại mấy lần trong bài Phúc âm này? Bạn thấy ông chủ có quý ‎cây vả  không?

6. Ông chủ vườn nho có phải là người nóng tính và tàn ác không khi ông đòi chặt cây vả?

7. Cây vả ở bài Phúc âm này có nét gì giống với cây vả được nói đến trong Mác-cô 11,12-14.20.25 không?

8. Theo bạn, cuối cùng ông chủ có chấp nhận lời yêu cầu của anh làm vườn không? Cuối cùng cây vả có ra trái không?

9. Sau khi đọc bài Phúc âm này, bạn hãy cho một định nghĩa về sám hối?

10. Bạn có thấy mình cũng là một cây vả được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc không? Bạn nghĩ gì về hoa trái của đời bạn?

Top