"Giáo hội lắng nghe" được nhấn mạnh trong hội thảo

"Giáo hội lắng nghe" được nhấn mạnh trong hội thảo

Giáo hội là một “Giáo hội biết lắng nghe” tại hội thảo các chức sắc và tư tưởng tôn giáo vừa bế mạc gần đây, lãnh đạo các thần học gia Công giáo Ấn Độ nói.

“Hội thảo này độc nhất vô nhị về ý nghĩa vì tất cả các tham dự viên đều nhận thấy Giáo hội không chỉ là Giáo hội giáo huấn mà còn là Giáo hội biết lắng nghe” – linh mục Jacob Parappally, chủ tịch Hội Thần học Ấn Độ (ITA) nhận xét.

Cuộc họp từ ngày 16-19/1 tại Bangalore giữa các thần học gia và viên chức thuộc Thánh bộ Giáo lý đức tin Vatican (CDF), cùng với các giám mục là cơ hội để lắng nghe nhiều mối quan tâm, linh mục dòng Fransalian phát biểu với ucanews.com.

Các viên chức “nói chuyện trực tiếp với các nhà thần học và lắng nghe ý kiến, vấn đề và những khó khăn của họ trong việc công bố Đức Kitô cách có ý nghĩa trong một xã hội đa nguyên như Ấn Độ” – ngài nói.

Các viên chức Vatican gồm Đức Hồng y đứng đầu CDF William Lavada, Đức Tổng giám mục thư ký của ngài Luis Ladaria và bốn viên chức khác.

Các vị đứng đầu các Giáo hội theo ba nghi lễ ở Ấn Độ là La tinh, Syro Malabar và Syro Malankara, cũng tham dự hội thảo.

Cha Parappally miêu tả chương trình này là một “sự kiện lịch sử” vì đây là “lần đầu tiên một vị đứng đầu CDF cùng với các nhân viên của ngài đã ngồi nghe những mối quan tâm” trong việc công bố Đức Kitô trong môi trường đa văn hóa và đa tôn giáo như Ấn Độ.

“Trước đây họ chỉ có văn bản từ Ấn Độ nay họ có thể thấy được hoàn cảnh. Đối với các nhà thần học đây là cơ hội để hiểu biết những khó khăn mà CDF gặp phải trong việc giữ gìn đức tin được giao phó cho Giáo hội” – chủ tịch ITA giải thích.

Giáo hội là một “Giáo hội biết lắng nghe” tại hội thảo các chức sắc và tư tưởng tôn giáo vừa bế mạc gần đây, lãnh đạo các thần học gia Công giáo Ấn Độ nói.

“Hội thảo này độc nhất vô nhị về ý nghĩa vì tất cả các tham dự viên đều nhận thấy Giáo hội không chỉ là Giáo hội giáo huấn mà còn là Giáo hội biết lắng nghe” – linh mục Jacob Parappally, chủ tịch Hội Thần học Ấn Độ (ITA) nhận xét.

Cuộc họp từ ngày 16-19/1 tại Bangalore giữa các thần học gia và viên chức thuộc Thánh bộ Giáo lý đức tin Vatican (CDF), cùng với các giám mục là cơ hội để lắng nghe nhiều mối quan tâm, linh mục dòng Fransalian phát biểu với ucanews.com.

Các viên chức “nói chuyện trực tiếp với các nhà thần học và lắng nghe ý kiến, vấn đề và những khó khăn của họ trong việc công bố Đức Kitô cách có ý nghĩa trong một xã hội đa nguyên như Ấn Độ” – ngài nói.

Các viên chức Vatican gồm Đức Hồng y đứng đầu CDF William Lavada, Đức Tổng giám mục thư ký của ngài Luis Ladaria và bốn viên chức khác.

Các vị đứng đầu các Giáo hội theo ba nghi lễ ở Ấn Độ là La tinh, Syro Malabar và Syro Malankara, cũng tham dự hội thảo.

Cha Parappally miêu tả chương trình này là một “sự kiện lịch sử” vì đây là “lần đầu tiên một vị đứng đầu CDF cùng với các nhân viên của ngài đã ngồi nghe những mối quan tâm” trong việc công bố Đức Kitô trong môi trường đa văn hóa và đa tôn giáo như Ấn Độ.

“Trước đây họ chỉ có văn bản từ Ấn Độ nay họ có thể thấy được hoàn cảnh. Đối với các nhà thần học đây là cơ hội để hiểu biết những khó khăn mà CDF gặp phải trong việc giữ gìn đức tin được giao phó cho Giáo hội” – chủ tịch ITA giải thích.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top