Đức Thánh Cha tiếp kiến chung các tín hữu hành hương: 1-7-2009

Đức Thánh Cha tiếp kiến chung các tín hữu hành hương: 1-7-2009

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến chung 20 ngàn tín hữu sáng ngày 1-7-2009 tại Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC Biển Đức 16 đã quảng diễn ý nghĩa Năm Linh Mục mới khai mạc.

Chính ĐTC đã tóm tắt bằng tiếng Pháp cho các tín hữu:

”Trong khi cảm tạ về Năm thánh Phaolo vừa kết thúc, chúng ta cám ơn Chúa Quan Phòng đang cho chúng ta cử hành Năm Linh Mục, nhân dịp 150 năm qua đời của thánh Cha Sở họ Ars. Hình ảnh của vị Linh Mục thánh thiện này sẽ hướng dẫn và giúp chúng ta ý thức hơn rằng chính từ Thiên Chúa, ơn canh tân tinh thần được ban cho chúng ta, cho các linh mục cũng như cho toàn thể Giáo Hội. Trước tiên, là làm sao để các LM ngày càng tiến bước trong sự đồng hóa với Chúa Kitô, đảm bảo sự trung thành và chứng tá Tin Mừng phong phú. Nhờ sứ vụ của Linh Mục, hy tế thiêng liêng của các tín hữu được kết hiệp với hy tế của Chúa Kitô, là Đấng Trung Gian duy nhất. Đó chính là trọng tâm căn tính và sứ vụ của Linh Mục. Do sự thánh hiến, linh mục nhận được hồng ân đặc biệt là Linh mục trở thành chứng nhân về cuộc gặp gỡ với một Đấng là Chúa Kitô và mở ra cho Linh Mục những chân trời mới: linh mục là người loan báo Tin Mừng và cử hành các bí tích. Linh Mục là một người hoán cải, được đổi mới trong Chúa Thánh Linh, được Thiên Chúa kêu gọi để làm cho Lời Cứu Độ của Chúa được đi tới tận cùng trái đất. Trong năm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho sự thánh hóa linh mục, cầu cho các ơn gọi linh mục. Chúng ta hãy mở rộng không gian thinh lặng, cầu nguyện, Chầu Mình Thánh Chúa và lắng nghe Lời Chúa, để tiếng nói của Chúa có thể được nhiều người trẻ lắng nghe và quảng đại đón nhận.

Trong bài huấn dụ dài trước đó bằng tiếng Ý, ĐTC đã quảng diễn nhiều chi tiết liên quan đến Năm Linh Mục. Ngài cho biết cũng như trong năm Thánh Phaolô chúng ta đã luôn tham chiếu thánh nhân, thì trong Năm Linh Mục này, vào những tháng tới đây, chúng ta sẽ hướng nhìn trước tiên về thánh Gioan Maria Vianney, Cha Sở họ Ars, nhắc nhớ kỷ niệm 150 năm ngài qua đời. ”Trong thư tôi đã viết cho các LM trong dịp này, tôi đã muốn nhấn mạnh điều sáng ngời nhất trong cuộc sống của vị LM khiêm hạ này là: ”sự hoàn toàn đồng hóa của thánh nhân với sứ vụ của Ngài”. Thánh nhân ưa nói rằng ”một mục tử tốt lành, một mục tử theo trái tim của Thiên Chúa, đó là kho tàng quí giá nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho một giáo xứ và là một trong những hồng ân quí giá nhất của lòng từ bi Chúa”.

Thực vậy, khi cứu xét hai từ ”căn tính và sứ mạng”, mỗi linh mục có thể thấy rõ hơn sự cần thiết phải dần dần đồng hóa với Chúa Kitô, Đấng bảo đảm cho LM lòng trung thành và sự phong phú trong việc làm chứng cho Tin Mừng. Chính đề tài của Năm Linh Mục - trung thành của Chúa Kitô, trung thành của Linh Mục - nêu bật món quà của ơn thánh Chúa đi trước mọi câu trả lời mà con người có thể đề ra, và mọi thực hiện về mục vụ, vì thế, trong đời sống LM, việc rao giảng truyền giáo và việc phụng tự không bao giờ tách rời nhau, cũng như căn tính bí tích thực thể và sứ mạng truyền giáo không hề tách rời nhau. Vả lại, mục đích của mỗi sứ mạng truyền giáo mà LM thi hành, đều có tính chất phụng tự, vì mọi người đều có thể tự hiến dâng cho Thiên CHúa như một lễ vật sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa (Rm 12,1).

ĐTC nói thêm rằng:

”Anh chị em thân mến, đứng trước bao nhiêu bấp bênh và mệt mỏi cả trong việc thực thi sứ vụ linh mục, điều cấp thiết là phục vụ một phán đoán rõ ràng và chắc chắn về thế đứng tối thượng của ơn thánh CHúa, nhớ tới điều thánh Tomasô Aquino đã viết: ”Hồng ân bé nhỏ nhất của ơn thánh cũng trổi vượt xa thiện ích tự nhiên của toàn thể vũ trụ” (S.T I-II, q.113, a.9, ad 2). Vì vậy, sứ mạng của mỗi linh mục tùy thuộc nhất là sự ý thức về thực tại bí tích của linh mục tùy thuộc ý thức về ”con người mới” của mình. Sự hăng say mới mẻ của linh mục đối với sứ mạng tùy thuộc LM ấy có chắc chắn về căn tính của mình, căn tính này không do sự xây dựng giả tạo, nhưng được Chúa ban nhưng không và được đón nhận.

”Sau khi đã lãnh nhận hồng ân đặc biệt với sự thánh hiến, các linh mục trở thành những chứng nhân trường kỳ về cuộc gặp gỡ của các vị với Chúa Kitô. Khởi hành từ ý thức nội tâm ấy của mình, các linh mục có thể thi hành trọn vẹn sứ mạng của mình, qua việc rao giảng Lời Chúa và cử hành các bí tích. Sau Công đồng chung Vtican 2, đây đó người ta có cảm tưởng rằng trong sứ mạng của linh mục thời nay, có một cái gì cấp thiết hơn; một vài người nghĩ rằng trước tiên cần phải kiến tạo một xã hội khác. Trái lại trang Tin Mừng về việc Chúa gọi các tông đồ chúng ta đã nghe đầu buổi tiếp kiến này, nhắc nhớ cho chúng ta 2 yếu tố nòng cốt của sứ vụ linh mục. Thời đó cũng như ngày nay, Chúa Giêsu sai các Tông đồ đi giảng Tin Mừng, và ban cho các ông quyền xua đuổi tà thần. ”Loan báo” và “quyền bính”, nghĩa là ”lời Chúa và bí tích là hai cột trụ nòng cốt của sứ vụ Linh mục, vượt ra những hình dạng khách nhau của sứ vụ này.

Trong phần kết của bài huấn dụ, ĐTC cổ võ các sáng kiến tại các giáo phận, giáo xứ và dòng tu, trong các hội đoàn, trên toàn thế giới, để cầu nguyện và chầu Mình Thánh Chúa cho sự thánh hóa hàng giáo sĩ và ơn gọi linh mục, đáp lại lời Chúa Giêsu mời gọi cầu xin Chúa sai nhiều thợ đến làm việc trong mùa gặt của Ngài. ĐTC không quên nhắc đến tình trạng khan hiếm linh mục ở một số nơi và ngài mời gọi các tín hữu đừng nản chí trước tình trạng đó, trái lại càng phải gia tăng những môi trường thinh lặng, lãnh nhận bí tích giải tội, để tiếng Chúa có thể được nhiều người trẻ lắng nghe và đáp lại, vì Chúa luôn tiếp tục kêu gọi và củng cố.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top