Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà thần học

Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà thần học

VATICAN. Hôm 3-12-2010, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 30 thành viên của Ủy ban Thần học quốc tế và ngài kêu gọi các nhà thần học luôn tăng cường quan hệ bản thân với chính Thiên Chúa.

Ủy ban thần học quốc tế vừa kết thúc khóa họp 5 ngày tại Vatican dưới quyền chủ tọa của ĐHY William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và cứu xét 3 đề tài quan trọng: trước tiên là vấn đề các nguyên tắc thần học, ý nghĩa và phương pháp; Thứ hai là vấn đề Thiên Chúa độc nhất trong tương quan với 3 tôn giáo độc thần; thứ ba là vấn đề hội nhập đạo lý xã hội của Hội Thánh trong khuôn khổ rộng lớn hơn của đạo lý Kitô.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC nhắc nhở rằng “Không có hệ thống thần học nào có thể tồn tại nếu không được thấm nhiễm bằng tình yêu đối với Đối Tượng thần linh của mình, nếu không được nuôi dưỡng bằng cuộc đối thoại- tức là bằng sự tiếp nhận trong tâm trí của nhà thần học - với Ngôi Lời Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và Cứu Thế. Ngoài ra, không có nền thần học nào xứng danh là thần học nếu không được hội nhập vào đời sống và suy tư của Giáo hội qua không gian và thời gian”.

Trong chiều hướng trên đây, ĐTC nói thêm rằng: ”Thần học luôn sống trong sự nối tiếp và đối thoại với các tín hữu và thần học gia đi trước chúng ta... vì thế nhà thần học không bao giờ bắt đầu bằng số không, nhưng coi các Giáo Phụ và thần học của toàn thể truyền thống Kitô giáo như những bậc thầy của mình. Được ăn rễ nơi Thánh Kinh, được học với các Giáo Phụ và Tiến Sĩ, thần học có thể là một trường dạy sự thánh thiện, như chân phước Gioan Henry Newman đã chứng tỏ.”

Và ĐTC kết luận rằng ”Không thể có thần học gia trong sự biệt lập: các nhà thần học cần sứ vụ của các vị Mục Tử của Giáo hội, cũng như Huấn Quyền của Hội Thánh cần các nhà thần học chu toàn công tác của mình, với tất cả sự khổ chế đi kèm”. (SD 3-12-2010)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top