Để sống hiệp hành

Để sống hiệp hành

Để sống hiệp hành

LỜI PHI LỘ CỦA TÁC GIẢ -- Chú trọng đến thực hành, những bài viết “Để sống hiệp hành…” rất quan tâm đến phần Áp dụng cụ thể. Tuy không chú trọng nhiều đến lý thuyết, bài viết này vẫn dành phần quan tâm tương đối cho những tham khảo có thể có của các độc giả.

Để sống hiệp hành 1: Canh tân giáo xứ theo tinh thần hiệp hành

Dẫn vào

Trong bầu khí hiệp hành của Hội Thánh, Tuần Tam nhật thường huấn (29-31/8/2022) của linh mục đoàn Sài Gòn đã diễn ra và vừa kết thúc với ân sủng Chúa ban thật dồi dào. Quả vậy,

Thường huấn năm nay… ‘ôn kim cổ’
Huấn thị ‘Cải tổ… loan Tin Mừng’[1]
Linh hoạt thần hứng ơn mặc khải
Mục vụ thời đại họa nên tranh”.[2]

Theo đó, ta có thể nói cả ba đề tài của các thuyết trình viên đều đề cao “tính hiệp hành” như một phương thế, một lối sống của Hội Thánh.[3] Tuy nhiên, điểm đến chính là loan báo Tin Mừng:

Đề tài 1: Tính hiệp hành trong đời sống và sứ vụ của giáo xứ;[4]
Đề tài 2: Cải tổ mục vụ cộng đoàn giáo xứ để phục vụ sứ mạng loan báo Tin Mừng;[5]
Đề tài 3: Từ cải tổ giáo triều đến canh tân giáo xứ theo tinh thần hiệp hành.[6]

Vì thế, không kể Huấn thị Cải tổ mục vụ cộng đoàn giáo xứ để phục vụ sứ vụ loan báo Tin Mừng của Hội Thánh (Bộ Giáo sĩ), những văn kiện được đặc biệt quan tâm còn là:

(1) Tính hiệp hành trong đời sống và sứ vụ của Hội Thánh (Ủy ban Thần học Quốc tế);
(2) Tông hiến Praedicate Evangelium về giáo triều Rô-ma và việc phục vụ Hội Thánh trên thế giới (ĐGH. Phan-xi-cô).

Theo đó:

Linh đạo hiệp hành… mong nên thánh
Đạo đức hiền lành… ước hài hòa
Hiệp thông tham gia cùng sứ vụ
Hành động quy tụ ngời Phúc âm[7]
Xây bằng quảng tâm, dựng quảng trí
Dựng lẽ thiện mỹ, xây thiện chân.

Giáo dục điều cần, dạy điều phải
Xứ sở thiên nhai…[8] trên trần gian
Mang vào hữu hạn sự vô hạn
Tính chất ‘đồng bàn’ trách nhiệm chung.

Hiệp thông muốn đúng, hãy hiệp nguyện
Hành động nguyên tuyền Cậy-Mến-Tin”.[9]

Cùng nhau hiệp hành

Đối với không ít người, hễ cùng nhau đi thì gọi là đồng hành; thế nhưng, có khi đang cùng nhau đi mà chưa hẳn đã thực sự là đồng hành, là bạn đồng hành.[10]

Thế còn “hiệp hành” thì sao?

Khi cùng nhau “hiệp hành”, có lẽ các Ki-tô hữu (hoặc những người tham gia) phải khẳng định trong Tin-Cậy-Mến rằng, không chỉ là “cùng nhau tập hợp” (gathering in assembly), rồi phân định cùng nhau (discerning together), đi cùng nhau (going together), bộ hành cùng nhau (walking together), hành trình cùng nhau (journeying together)mà còn phải cùng nhau noi theo gương sống đồng hành của chính Thầy Giê-su….[11]

Chẳng vậy mà, việc canh tân giáo xứ theo tinh thần hiệp hành có thể được hiểu phần nào như sau:

Mang vào hữu hạn sự vô hạn
Tính chất ‘đồng bàn’ trách nhiệm chung
Hiệp thông muốn đúng, hãy hiệp nguyện
Hành động nguyên tuyền Cậy-Mến-Tin

Tham luận chữ tín, ơn phân định
Gia tộc chữ bình, giáo xứ an
Sứ điệp không gian, thời gian quyện
Vụ việc uy quyền: sống hiệp thông

Loan vào cộng đồng: ơn hoán cải
Báo cáo thừa sai: loan Tin Mừng
Tin tạo cảm hứng: làm nhân chứng
Mừng cho thế đứng sống nêu gương

Đến từ tám phương, từ bốn hướng
Với sự kiên cường, đẫy tình thương
Muôn vạn nẻo đường không phân tán
Dân biết dân bàn… dân thực thi[12]

Thực vậy, ‘cho đi’ là ‘lãnh nhận’
Tế chất nhân trần… mãi chẳng ngưng…
Ngày ngày Tin Mừng… ta loan báo
Nay trình bày đạo… mai Phúc âm”.[13]

Gợi ý thảo luận

  1. Theo bạn “hiệp hành” là gì?
  2. Bạn biết gì về tính hiệp hành trong đời sống và sứ vụ của giáo xứ?
  3. Thế còn việc cải tổ mục vụ cộng đoàn giáo xứ để phục vụ sứ mạng loan báo Tin Mừng thì nghĩa là làm sao?

Ứng dụng cụ thể

  1. Bạn đang hoặc sẽ làm gì để góp phần vào công cuộc canh tân giáo xứ theo tinh thần hiệp hành (nơi các hội đồng, hội đoàn…)?
  2. Đâu là quyết tâm cụ thể của bạn “để sống hiệp hành” với cộng đồng bạn đang sinh hoạt?

01-9-2022
Lm Giuse Tạ Huy Hoàng (TGPSG)

 

[1] X. Bộ Giáo sĩ, Huấn thị Cải tổ mục vụ cộng đoàn giáo xứ để phục vụ sứ vụ loan báo Tin Mừng của Hội Thánh, được ban hành ngày 20-7-2020.

[2] Minh Triết CD, Sỏi đá vẫn cần có nhau, T 251, số 15.

[3] X. Nguyễn Năng, Hiệp hành là lối sống của Hội Thánh (https://tgpsaigon.net/bai-viet/hiep-hanh...) (06/01/2022).

[4] Thuyết trình viên: Lm. Giu-se Ma-ri-a Lê Quốc Thăng.

[5] Thuyết trình viên: Lm. Giu-se Nguyễn Quốc Thắng.

[6] Thuyết trình viên: Lm. Giu-se Ma-ri-a Phạm Hồng Thái.

[7] Có thể nói một trong những điểm hết sức quan trọng của Huấn thị Cải tổ mục vụ cộng đoàn giáo xứ để phục vụ sứ vụ loan báo Tin Mừng của Hội Thánh là nêu ra sự cần thiết về việc “hoán cải mục vụ” của cộng đồng giáo xứ để phục vụ cho sứ vụ loan báo Tin Mừng (đồng thời mở rộng các hướng dẫn trước đây về giáo xứ).

[8] Thiên nhai hải giác (天涯海角) (tiānyá hǎijiǎo) có nghĩa là “chân trời, góc biển”.

[9] Minh Triết CD, Sỏi đá…, T 251, số 16-18.

[10] Trên WHĐ (15-11-2021), với sự dẫn giải sâu sắc, Đức cha Giu-se Nguyễn Năng đã diễn giải ý nghĩa của từ ngữ “thượng hội đồng” với nguồn gốc La-tinh và Hy-lạp như sau: “‘Thượng hội đồng’ dịch từ tiếng La-tinh: “synodus”, từ này được ghép bởi hai từ Hy-lạp: syn = cùng nhau, và odos = con đường, nên có nghĩa là đồng hành, cùng nhau bước đi” (Bản tin Hiệp Thông / HĐGM VN, Số 73).

[11] Vì thế, ý nghĩa của thuật ngữ “hiệp hành” ( ) luôn luôn phải bao hàm… theo chính gương sống của Thầy Giê-su; nghĩa là, trong ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần.

[12] X. Thượng Hội đồng Giám mục, “Tài liệu chuẩn bị” (Prepa-ratory Document) trong Hướng đến một Hội Thánh Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ (For a Synodal Church: Com-munion, Participation, and Mission) (Vatican: Văn phòng Tổng Thư ký THĐGM, 2021).

[13] Minh Triết CD, Sỏi đá…, T 251, số 19-23.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top