Cuộc đổ bộ mặt trăng 20.07.1969

Cuộc đổ bộ mặt trăng 20.07.1969

Cách đây 40 năm, ngày 20.7.1969, phi thuyền Appolo XI đã đưa người vào mặt trăng, mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại.

Chuyến bay khởi hành vào ngày 16.7.2009 tại Trung tâm Không gian Kennedy bang Florida nước Mỹ, với phi hành đoàn gồm chỉ huy trưởng Neil A. Armstrong, Michael Collins và Edwin E. Aldrin Jr. Vào ngày 20.7.2009, Neil Armstrong và Edwin E. Aldrin đã bước xuống mặt trăng. Phi hành đoàn trở về mặt đất an toàn ngày 24.7.2009 trên mặt biển Thái Bình Dương, khoảng giữa đảo Honolulu và đảo Guam.

Những bước chân đầu tiên của con người đặt lên mặt trăng được ghi vào trong video clip: http://tgp-tphcm.org/node/1403

Và đây là chùm ảnh nhìn lại những bước chân đầu tiên của con người đến thăm Chị Hằng: http://dantri.com.vn/c36/s36-337663/chum-anh-nhin-lai-buoc-chan-dau-tien-cua-con-nguoi-tren-mat-trang.htm

Chương trình thực hiện việc lên mặt trăng mang tính lịch sử đó có tên là Apollo: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_Apollo

và http://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_11

Những nhân vật đầu tiên bước lên "cung Quảng" đã có một số phận rất đặc biệt: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2009/07/090716_moon_politics.shtml

Tuy nhiên, vẫn có những người nghi ngờ lịch sử tính của biến cố 20.11.1969 này. Và đây là câu trả lời:  http://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_Moon_Landing_hoax_theories

và http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A1y_%C4%91ua_v%C3%A0o_kh%C3%B4ng_gian

 

 

Top