Công bố huấn thị áp dụng tự sắc về lễ nghi thức cũ Vatican

Công bố huấn thị áp dụng tự sắc về lễ nghi thức cũ Vatican

Hôm 13-5, Ủy ban Tòa Thánh ”Ecclesia Dei” Giáo Hội của Thiên Chúa, đã công bố huấn thị ”Universae Ecclesiae”, Giáo Hội Hoàn Vũ, giúp giải thích và áp dụng đúng đắn Tự Sắc ”Summorum Pontificum”, Các Vị Giáo Hoàng, do Đức Thánh Cha Biển Đức XVI công bố cách đây 4 năm về việc cử hành thánh lễ theo sách lễ do Đức Gioan XXIII ban hành năm 1962.

Huấn thị được công bố bằng 7 thứ tiếng là latinh, Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, và Bồ đào nha, có kèm theo phần chú thích, nhắm khuyến khích các Giám Mục trên thế giới tiến hành việc áp dụng đúng đắn Tự Sắc của Đức Thánh Cha, tạo điều kiện dễ dàng cho việc cử hành thánh lễ 'theo thể thức ngoại thường'. Văn kiện này mang chữ ký ngày 30-4 năm nay của Đức Hồng Y William Levada, Chủ tịch Ủy ban ”Giáo Hội của Thiên Chúa”, cũng là Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, và vị Tổng thư ký của Ủy ban là Đức ông Guido Pozzo.

Huấn thị được Đức Thánh Cha phê chuẩn ngày 8-4 trước đó và đã được gửi tới tất cả các Hội Đồng Giám Mục trong những tuần lễ trước đây. Huấn thị gồm có 35 đoạn với ngôn ngữ đơn sơ dễ hiểu. Sau phần Dẫn Nhập (nn. 1-8) nhắc lại lịch sử Sách Lễ Roma năm 1962 và sách lễ mới do Đức Phaolô VI phê chuẩn năm 1970 sau cuộc cải tổ phụng vụ của Công Đồng Chung Vatican 2, Huấn thị tái khẳng định nguyên tắc cơ bản theo đó, đây là hai hình thức của phụng vụ Roma: hình thức bình thường theo sách lễ sau Công Đồng và hình thức ngoại thường theo sách lễ trước đó. Cả hai đều thuộc nghi lễ Roma duy nhất. Trong phần kế tiếp, Huấn thị xác định thẩm quyền của Ủy ban ”Giáo Hội của Thiên Chúa”, được Đức Thánh Cha ban quyền tài phán bình thường và đại diện về vấn đề cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Ủy ban có thẩm quyền xét xử những đơn khiếu nại chống lại quyết định của các Giám Mục đi ngược với các qui định Tự Sắc của Đức Thánh Cha.

Phần thứ ba gồm 23 đoạn, từ số 12 đến 35, gồm các qui luật liên quan đến thẩm quyền của Giám Mục giáo phận trong việc thi hành Huấn Thị; xác định thế nào là ”nhóm tín hữu ổn định” xin cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, mà không cần phải xác định con số cần thiết là bao nhiêu tín hữu; Huấn thị cũng khuyến khích các chủng viện dạy cho các linh mục tương lai cách cử hành thánh lễ theo sách lễ cũ bằng tiếng la tinh; xác định việc cho phép cử hành thánh lễ theo các nghi thức cũ và sách nguyện cũ của các dòng tu.

Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh nhận xét rằng sau khi đọc xong Huấn Thị, người ta có cảm tưởng đây là một văn bản rất quân bình, nhắm tạo điều kiện thuận lợi theo chủ ý của Đức Thánh Cha, để sử dụng phụng vụ cũ một cách thanh thản, từ phía các Linh Mục và tín hữu cảm thấy ước muốn sử dụng các nghi thức này, để mưu ích thiêng liêng cho họ. Đồng thời Huấn thị cũng được lòng tín nhiệm nơi sự khôn ngoan mục tử của các Giám Mục linh hoạt và nhấn mạnh rất nhiều về tinh thần hiệp thông Giáo Hội, phải có nơi tất cả mọi người, từ các tín hữu tới các Linh Mục và Giám Mục, làm sao để mục tiêu hòa giải mà quyết định của ĐTC nhắm tới không bị cản trở hoặc ngăn chặn, nhưng có thể đạt tới dễ dàng” (SD 13-5-2011)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top