Chúa thương cứu vớt

Chúa thương cứu vớt

 

WGPSG -- “Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho
nhà này, bởi người này cũng là
con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.”

(Lc 19, 9)

 

Da-kêu lùn trưởng phòng thu thuế
Bị dân thành khinh dể ghét căm
Giêsu Đức Chúa ghé thăm
Ban Ơn Cứu độ canh tân tâm hồn

Ông đã từng nghe đồn về Chúa
Nên tìm cách nhìn rõ Giêsu
Bạn phường đĩ điếm, phần thu
Đấng thương mở mắt người mù bẩm sinh

Ngước mắt lên Chúa nhìn chăm chú
Đến gần ông đang núp cây sung
Tươi cười ánh mắt bao dung
“Da-kêu mau xuống!” vô cùng thân quen 

Được gặp Chúa phận hèn biến đổi
Mở tiệc mừng thống hối ăn năn
Khiến cho dân chúng xì xầm
Nhà người tội lỗi mà ông cũng vào

Chúa bảo họ ông là con cái
Thuộc dòng dõi của Ab-ra-ham
Người nghe tiếng Chúa sẵn sàng
Đáp lời kêu gọi vững vàng niềm tin

Chúa chăm chút công trình tay Chúa
Cứu chữa hồn mở cửa hiệp thông
Da-kêu bù lại bất công
Gia tài phân phát với lòng mến yêu

Cả con nữa, Chúa yêu hơn thế
Nuôi con bằng Thánh Thể huyền vi
Hồng trần cuộc chiến hiểm nguy
Chúa thương cứu vớt những gì đã hư

Top