Chúa Giêsu và Trẻ em

Chúa Giêsu và Trẻ em

Theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu nói: “Cứ để trẻ em đến với Tôi, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mt 19, 14). Người đặt tay trên các em rồi đi khỏi nơi đó.

Trong trình thuật nói về Nước Trời, thánh Mát-thêu nhắc đến nhiều vấn đề: Ly dị, Khiết tịnh, Trẻ em, Giàu sang, Dụ ngôn vườn nho, Thương khó, Quyền hành (2 con của ông Dê-bê-đê), Phục vụ và Động thái Mù. Nói chung là cách sống của con người.

Trẻ em như tờ giấy trắng, nét vẽ ĐẸP hay XẤU là do người lớn. Chính Chúa Giêsu nói rằng ai làm gương xấu cho trẻ em thì đáng phải buộc cối đá vào cổ và bị ném xuống biển. Ngài cũng rất muốn chúng ta trở nên như trẻ em. Hãy cân nhắc các vấn đề này:

Trẻ em sống giữa những người hay phê phán thì học cách lên án.

Trẻ em sống giữa bầu không khí thù địch thì hay gây hấn, ẩu đả.

Trẻ em sống giữa sự hãi hùng thì nhút nhát, sợ sệt.

Trẻ em sống trong cảnh đau xót thì học được cách đồng cảm.

Trẻ em sống trong đố kỵ thì học được thói tham lam.

Trẻ em sống trong nhân hậu thì học được tính nhẫn nại.

Trẻ em sống giữa những nguồn động viên thì học được lòng tin.

Trẻ em sống trong niềm tự hào thì học được cách phấn đấu.

Trẻ em sống trong sự chia sẻ thì học được sự đại lượng.

Trẻ em sống trong sự trung thực và công minh thì học được chân lý và công bình.

Trẻ em sống trong hạnh phúc thì thấy cả thế giới tốt đẹp.

Top