Chỗ của Chúa

Chỗ của Chúa

 

Đức Giêsu bảo: “Khi anh được
mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối”

(Lc 14, 10)

 

 

Nếu con chọn vào ngồi chỗ cuối
Là vì mong theo Chúa Giêsu
Sống hiền lành rất mực khiêm nhu
Để đỡ nâng con người yếu đuối

Chỗ của Người Cõi Trời, chỗ nhất
Nhưng hạ mình mặt đất náu nương
Tìm hy sinh phục vụ khiêm nhường
Luôn thứ tha chữa lành nhân thế

Thân phận Người bị đời vứt bỏ
Đã trở thành đá góc tình yêu
Để xây nền Hội Thánh phong nhiêu
Cho thế trần ngôi nhà hiệp nhất

Chỗ của Người thấp hơn bụi đất
Chân môn sinh Chúa rửa ân cần
Mong còn gì níu lại tình thân
Người tự hạ quên mình tha thứ

Chỗ của Người tứ bề rộng trải
Đón người nghèo bất hạnh què câm
Vào bàn tiệc Nước Trời hồng ân
Chẳng hề mong nhân trần báo đáp

Chỗ của Người là luôn tiến bước      
Trong Thánh Thần mật thiết với Cha
Sống chân thành quảng đại vị tha
Cho đến cùng công trình cứu rỗi

Xin đặt con vào chỗ của Chúa
Chỗ nghèo hèn chan chứa Tình Yêu
Trong gia đình Hội Thánh huyền siêu
Cho Danh Cha muôn đời hiển trị.

Top