Chia sẻ và trao ban

Chia sẻ và trao ban

Chia sẻ và trao ban

“Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi;
còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh.
Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ”.
(Lc 16, 25)

 

Vốn ham hố gian tham tiền của

Pha-ri-siêu giễu Đức Giêsu

Khi Người dạy phải khước từ

Để làm tôi Chúa tâm tư vẹn toàn


Chúa kể chuyện một ông phú hộ

Xài bạc tiền phở lở sướng thân

Nhưng không giúp kẻ cơ bần

Cạnh ông lây lất ở gần bàn ăn


Chẳng mấy chốc cuộc trần chấm dứt

Ông phải xuống cảnh vực khổ đau

Vì xưa cánh cổng nhà giàu

Khuất tầm Nước Chúa cách ngăn kẻ nghèo


La-da-rô gieo vào lòng Chúa

Phận khốn cùng Chúa đổ hồng ân

Dẫu nơi khổ ải gian trần

Vẫn luôn kiên vững trong ngần niềm tin


Đức Giêsu vì tình thương mến

Quên phận mình Thiên Chúa cao xa

Xuống làm người thế chúng ta

Sống lòng thương xót như Cha trên Trời


Trước mặt Chúa con người cao quý

Là công trình sáng tạo Ngôi Cha

Ngôi Con máu đổ chan hòa

Ngôi Ba thánh hóa nên tòa siêu nhiên


Xin cho con vững niềm bác ái

Biết sử dụng của cải Chúa ban

Giúp người nghèo khó gian nan

Mai sau hưởng phúc vinh quang Nước Trời

Top