Cảnh giác lừa đảo bằng tài khoản Zalo và Facebook mạo danh Cha Giám tỉnh

Cảnh giác lừa đảo bằng tài khoản Zalo và Facebook mạo danh Cha Giám tỉnh

Cảnh giác lừa đảo bằng tài khoản Zalo và Facebook mạo danh Cha Giám tỉnh

Gần đây, trên mạng xã hội Zalo xuất hiện một tài khoản có ảnh đại diện là hình của linh mục Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, OP., Giám tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, với số điện thoại 0399961529 và email: ngtruongtam75@gmail.com.

Chủ tài khoản Zalo đó đã mạo danh cha Giám tỉnh Dòng Đa Minh liên lạc với nhiều người để nhờ vả hoặc xin trợ giúp tài chính.

Nguồn: Đa Minh Việt Nam

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top