Các bài suy niệm Tháng các Linh hồn

Các bài suy niệm Tháng các Linh hồn

Các bài suy niệm Tháng các Linh hồn

Tháng 11 cũng thường được gọi là THÁNG CÁC LINH HỒN và là tháng để chúng ta cầu nguyện nhiều cho các linh hồn nơi luyện ngục. Tất nhiên không phải chúng ta chỉ cầu cho các linh hồn quá cố vào tháng 11; nhưng chúng ta vẫn nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà, cha me và bà con thân thuộc, các linh hồn ‘mồ côi’ trong các Thánh Lễ và kinh nguyện hằng ngày; đặc biệt trong các Ngày Giỗ, ngày các vị đã ra đi khỏi cuộc đời này.

Xin click vào file gửi kèm để xem các bài suy niệm Tháng các Linh hồn:

1. Luyện ngục
2. Các linh hồn
3. Sống lại
4. Các linh hồn
5. Nghĩ về sự chết - ĐGM Bùi Tuần
6. Luyện ngục (1)
7. Luyện ngục (2)
8. Bên kia sự chết
9. Lễ cầu nguyện cho các linh hồn
10. Các tín hữu đã qua đời
11. Họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa

Top