Các bài suy niệm CN 32 TN B

Các bài suy niệm CN 32 TN B

Các bài suy niệm CN 32 TN B

Dưới mắt người đời, thì nghèo túng là một điều bất hạnh. Chẳng đặng thì đừng mới phải cúi đầu chấp nhận tình cảnh hẩm hiu ấy.

Hình ảnh bà góa trong phần phụng vụ Lời Chúa hôm nay là một tiêu biểu cho thân phận nghèo túng. Thế nhưng, theo Kinh thánh, người nghèo túng thường được Chúa ca tụng và chúc phúc.

Sở dĩ Chúa ca ngợi và chúc phúc như thế là vì họ đã rộng rãi với Chúa. Thực vậy, dù phải cho đi đến miếng bánh cuối cùng, dù phải dâng cúng ngay cả những đồng xu cần thiết…họ cũng không tiếc xót.

Nghèo túng tự nó chẳng bao giờ là điều đáng ước mong, nhưng Chúa đã ca ngợi và chúc phúc cho họ không phải vì họ nghèo túng, nhưng vì người nghèo túng thường có tâm hồn độ lượng, biết chia sẻ và cảm thông với những người cùng sống trong một cảnh ngộ như mình.

Trong cơn hoạn nạn, kinh nghiệm cho thấy, họ là những người có mặt đầu tiên và ra tay giúp đỡ nhiều hơn cả.

Xin click vào file gửi kèm để xem Các bài suy niệm CN 32 TN B:

1. Bỏ vào tất cả
2. Cho
3. Ánh mắt Thiên Chúa – ĐTGM Ngô quang Kiệt
4. Người ta chỉ hiến tất cả khi nào hiến chính bản thân
5. Một góa phụ đã chỉ cho chúng ta con đường
6. Những tấm lòng vàng
7. Ca tụng bà góa - Gm. Arthur Tonne
8. Suy niệm của Noel Quesson
9. Chú giải mục vụ của William Barclay
10. Chú giải mục vụ của Jacques Hervieux
11. Chú giải của Noel Quesson
12. Gợi ý bài giảng của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
13. Đồng tiền của bà góa
14. Trao ban
15. Tấm lòng
16. Cho tất cả
17. Nghèo túng
18. Đồng tiền
19. Cho đi
20. Cho mà không mất
21. Kết quả

Top