A-đam mới

A-đam mới

WGPSG -- “Bấy giờ Đức Giêsu được Thần
Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ”
.

(Mt 4,1)

 

Cơn cám dỗ địa đàng thuở trước
Kéo Tổ Tông từng bước đi xa
Muốn bằng Thiên Chúa là Cha
Đưa tay hái quả lệ sa hồng trần

A-đam mới Thánh Thần đưa dẫn
Vào tịch liêu chay tịnh nguyện cầu
Quỷ ma cám dỗ đương đầu
Theo sau Phép Rửa nhiệm mầu Gio-đan

A-đam mới chu toàn sứ mạng
Xuống tận cùng hiểm họa bủa vây
Loài người sa ngã cầm tay
Kéo ra khỏi vực đắng cay tội tình

A-đam mới Thần Linh hiện diện
Của ăn Người Thánh Ý Chúa Cha
Bánh ăn ma quỷ vẽ ra
Quyền uy danh lợi Con Cha chẳng màng

Bởi Người nhận từ Cha tất cả
Đấng ban Lời chan chứa tình thương
Cứu Người thoát khỏi đêm trường
Tử thần đánh bại cho Người Phục Sinh

Mọi quyền bính trên Trời dưới đất
Trao tay Người dẫn dắt đoàn chiên
Giêsu khiêm nhượng dịu hiền
Trải qua thử thách trung kiên diệu vời

A-đam mới Tình Yêu Cứu Rỗi
Dẫn muôn người giữa chốn điêu linh
Nhờ vào uy lực Thánh Kinh
Thắng mưu quỷ dữ rập rình thế nhân


A-đam mới cứu độ thế giới
Cho con người gọi Chúa là Cha
Vì yêu Người đã thứ tha
Chết trên Thập giá giao hòa tội nhân.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top