Ý kiến từ Thái Lan

Kính gửi Đức Hồng Y và Toàn Thể Thành Viên Đại Hội Dân Chúa Việt Nam,

Con xin góp thêm ý kiến sau đây để ĐHDC nghiên cứu:

Để thắt chặt tình huynh đệ giữa những người con cùng một CHA trên trời và cùng một MẸ GIÁO HỘI VN, đồng thời siết chặt mối dây liên lạc giữa Hội Đồng Giám Mục VN và các Cộng Đoàn Dân Chúa VN ở hải ngoại, con xin đề nghị mỗi 3 tháng, HĐGM nên có một thư luân lưu gửi đến các Cộng Đoàn (qua E-mail) với mục đích:

- Nhắc nhở trách nhiệm của mọi người đối với Tổ Quốc và Giáo Hội VN, trách nhiệm trong việc rao giảng Tin Mừng của Chúa, hoạt động bác ái.

- Cho Cộng Đoàn biết những tin tức hay những sự kiện quan trọng xảy ra tại Giáo Hội VN.

- Đồng thời cũng yêu cầu các Cộng Đoàn báo cáo cho HDGM biết những sinh hoạt và những thành quả của Cộng Đoàn như: Tổ Chức Thánh Lễ, dạy giáo lý tân tòng và giáo lý hôn nhân, danh sách những người đã dược chịu phép Rửa Tội, Thêm Sức, hôn nhân, qua đời để HDGM có hồ sơ chi tiết để biết sự tiến triển của mỗi Cộng Đoàn, khuyến khích tăng gia việc rao giảng TIN MỪNG của Chúa v.v...

Xin kính chào ĐHY và ĐHDC/VN

Phêrô Trần văn Trọng
Thái Lan 16/12/2010

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top