Tuyên bố của Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, Sứ Thần Tòa Thánh tại Sri Lanka, về vụ khủng bố

Tuyên bố của Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, Sứ Thần Tòa Thánh tại Sri Lanka, về vụ khủng bố

Tuyên bố của Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, Sứ Thần Tòa Thánh tại Sri Lanka, về vụ khủng bố

Về vụ khủng bố tại Sri Lanka, Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Tốt, từ 5 năm nay (22-3-2014) là Sứ thần Tòa Thánh tại đây, đã tuyên bố với Vatican News:

khung_bo_Sri_lanka.mp3

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top