Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 5-11-2022 đến 25-11-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 5-11-2022 đến 25-11-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 5-11-2022 đến 25-11-2022
  • Từ ngày 5-11-2022 đến ngày 11-11-2022: tuần 32 mùa Thường niên

📌 Ngày 5-11-2022: Chúa nhật 32 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 6-11-2022: Chúa nhật 32 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 7-11-2022: Thứ Hai tuần 32 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 8-11-2022: Thứ Ba tuần 32 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 9-11-2022: Thứ Tư tuần 32 mùa Thường niên - Cung hiến Thánh đường Latêranô (lễ kính)

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 10-11-2022: Thứ Năm tuần 32 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 11-11-2022: Thứ Sáu tuần 32 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

  • Từ ngày 12-11-2022 đến ngày 18-11-2022: tuần 33 mùa Thường niên

📌 Ngày 12-11-2022: Chúa nhật 33 mùa Thường niên năm C - Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 13-11-2022: Chúa nhật 33 mùa Thường niên năm C- Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 14-11-2022: Thứ Hai tuần 33 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 15-11-2022: Thứ Ba tuần 33 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 16-11-2022: Thứ Tư tuần 33 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 17-11-2022: Thứ Năm tuần 33 mùa Thường niên - Thánh nữ Êlisabeth Hungari (lễ nhớ)

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 18-11-2022: Thứ Sáu tuần 33 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

  • Từ ngày 19-11-2022 đến ngày 25-11-2022: tuần 34 mùa Thường niên

📌 Ngày 19-11-2022: Chúa nhật 34 mùa Thường niên năm C - Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 20-11-2022: Chúa nhật 34 mùa Thường niên năm C- Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 21-11-2022: Thứ Hai tuần 34 mùa Thường niên - Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ (lễ nhớ)

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 22-11-2022: Thứ Ba tuần 34 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 23-11-2022: Thứ Tư tuần 34 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 24-11-2022: Các thánh tử đạo Việt Nam (lễ trọng) - Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 25-11-2022: Thứ Sáu tuần 34 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà được trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) Thánh lễ dành cho bệnh nhân & người cao tuổi được trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến từ nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top