Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 31-10-2020 đến 06-11-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 31-10-2020 đến 06-11-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 31-10-2020 đến 06-11-2020

Chương trình Phụng vụ trực tuyến
từ 31-10-2020 đến 06-11-2020

Thứ Bảy ngày 31-10-2020: Chúa nhật 31 mùa Thường niên năm A

Cung hiến Nguyện đường và Bàn thờ hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập

1. Thánh lễ lúc 9:00 tại hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

3. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 01-11-2020: Chúa nhật 31 mùa Thường niên năm A - Lễ Các Thánh Nam Nữ

1. Thánh lễ: Kỷ niệm 60 năm thành lập hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập lúc 9:30

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 02-11-2020: Cầu cho các tín hữu đã qua đời

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 03-11-2020: thứ Ba tuần 31 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 04-11-2020: thứ Tư tuần 31 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

2. Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:30 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Ngày 05-11-2020: thứ Năm tuần 31 mùa Thường niên

1. Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục và Linh mục đã qua đời lúc 8:30 tại nhà thờ Chí Hòa 149 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM

2. Thánh lễ lúc 18:00 tại nhà thờ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Ngày 06-11-2020: thứ Sáu tuần 31 mùa Thường niên

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại nhà thờ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top