Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 28-11-2020 đến 4-12-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 28-11-2020 đến 4-12-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 28-11-2020 đến 4-12-2020

Chương trình Phụng vụ trực tuyến
từ 28-11-2020 đến 4-12-2020

Thứ Bảy ngày 28-11-2020: Chúa nhật 1 mùa Vọng năm B

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 29-11-2020: Chúa nhật 1 mùa Vọng năm B

1. Thánh lễ Tĩnh tâm Doanh nhân Công giáo lúc 9:30 

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 30-11-2020: thứ Hai tuần 1 mùa Vọng

Ngày 30 tháng 11: Kính thánh Anrê, Tông đồ

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 01-12-2020: thứ Ba tuần 1 mùa Vọng

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 02-12-2020: thứ Tư tuần 1 mùa Vọng

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

2. Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:30 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Ngày 03-12-2020: thứ Năm tuần 1 mùa Vọng

Ngày 3 tháng 12: Kính thánh Phanxicô Xaviê, linh mục

1. Thánh lễ lúc 18:00 tại nhà thờ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Ngày 04-12-2020: thứ Sáu tuần 1 mùa Vọng

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại nhà thờ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top