Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 26-12-2021 đến 1-1-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 26-12-2021 đến 1-1-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 26-12-2021 đến 1-1-2022

📌 Ngày 26-12-2021: Chúa nhật Lễ Thánh Gia năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 27-12-2021: Thánh Gioan Tông đồ, tác giả sách Tin mừng (lễ kính)

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước *

📌 Ngày 28-12-2021: Các thánh anh hài, tử đạo (lễ kính)

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước *

📌 Ngày 29-12-2021: Ngày thứ 5 trong tuần Bát nhật Giáng sinh

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước *

📌 Ngày 30-12-2021: Ngày thứ 6 trong tuần Bát nhật Giáng sinh

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước *

📌 Ngày 31-12-2021: Ngày thứ 7 trong tuần Bát nhật Giáng sinh

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước *

📌 Ngày 1-1-2022: Cuối tuần Bát nhật Giáng sinh: Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa (lễ trọng)

Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top