Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 26-12-2020 đến 1-1-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 26-12-2020 đến 1-1-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 26-12-2020 đến 1-1-2021

Chương trình Phụng vụ trực tuyến
từ 26-12-2020 đến 1-1-2021

Thứ Bảy ngày 26-12-2020: Chúa nhật Lễ Thánh Gia

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 27-12-2020: Chúa nhật Lễ Thánh Gia

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Thứ Hai ngày 28-12-2020: Kính các thánh Anh hài

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Thứ Ba ngày 29-12-2020: ngày thứ 5 trong tuần Bát nhật Giáng sinh

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Thứ Tư ngày 30-12-2020: ngày thứ 6 trong tuần Bát nhật Giáng sinh

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

2. Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:30 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Thứ Năm ngày 31-12-2020: ngày thứ 7 trong tuần Bát nhật Giáng sinh

1. Thánh lễ lúc 18:00 tại nhà thờ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Thứ Sáu ngày 1-1-2021: cuối tuần Bát nhật Giáng sinh

Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Lễ Trọng

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

3. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại nhà thờ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top