Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 26-11-2022 đến 23-12-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 26-11-2022 đến 23-12-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 26-11-2022 đến 23-12-2022
  • Từ ngày 26-11-2022 đến ngày 2-12-2022: tuần 1 mùa Vọng

📌 Ngày 26-11-2022: Chúa nhật 1 mùa Vọng năm A

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 27-11-2022: Chúa nhật 1 mùa Vọng năm A

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 28-11-2022: Thứ Hai tuần 1 mùa Vọng

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 29-11-2022: Thứ Ba tuần 1 mùa Vọng

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 30-11-2022: Thánh Anrê, Tông đồ (lễ kính)

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 1-12-2022: Thứ Năm tuần 1 mùa Vọng

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 2-12-2022: Thứ Sáu tuần 1 mùa Vọng

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

  • Từ ngày 3-12-2022 đến ngày 9-12-2022: tuần 2 mùa Vọng

📌 Ngày 3-12-2022: Chúa nhật 2 mùa Vọng năm A

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 4-12-2022: Chúa nhật 2 mùa Vọng năm A

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 5-12-2022: Thứ Hai tuần 2 mùa Vọng

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 6-12-2022: Thứ Ba tuần 2 mùa Vọng

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 7-12-2022: Thứ Tư tuần 2 mùa Vọng - Thánh Ambrôsiô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (lễ nhớ)

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 8-12-2022: Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên Tội (lễ trọng)

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 9-12-2022: Cung hiến Vương cung Thánh đường Sài Gòn (lễ kính)

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

  • Từ ngày 10-12-2022 đến ngày 16-12-2022: tuần 3 mùa Vọng

📌 Ngày 10-12-2022: Chúa nhật 3 mùa Vọng năm A

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 11-12-2022: Chúa nhật 3 mùa Vọng năm A

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 12-12-2022: Thứ Hai tuần 3 mùa Vọng

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 13-12-2022: Thứ Ba tuần 3 mùa Vọng - thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo (lễ nhớ)

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 14-12-2022: Thứ Tư tuần 3 mùa Vọng - thánh Gioan Thánh giá, linh mục, Tiến sĩ Hội thánh (lễ nhớ)

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 15-12-2022: Thứ Năm tuần 3 mùa Vọng

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 16-12-2022: Thứ Sáu tuần 3 mùa Vọng

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

  • Từ ngày 17-12-2022 đến ngày 23-12-2022: tuần 4 mùa Vọng

📌 Ngày 17-12-2022: Chúa nhật 4 mùa Vọng năm A

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 18-12-2022: Chúa nhật 4 mùa Vọng năm A

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 19-12-2022

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 20-12-2022

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 21-12-2022

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 22-12-2022

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 23-12-2022

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà được trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) Thánh lễ dành cho bệnh nhân & người cao tuổi được trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến từ nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top