Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 24-10-2020 đến 30-10-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 24-10-2020 đến 30-10-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 24-10-2020 đến 30-10-2020

Chương trình Phụng vụ trực tuyến
từ 24-10-2020 đến 30-10-2020

Thứ Bảy ngày 24-10-2020: Chúa nhật 30 mùa Thường niên năm A

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 25-10-2020: Chúa nhật 30 mùa Thường niên năm A

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 26-10-2020: thứ Hai tuần 30 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 27-10-2020: thứ Ba tuần 30 mùa Thường niên

1. Đối thoại Liên tôn - Phần 1: Đến với nhau lúc 15:00 tại Trung tâm Mục vụ TGP. Sài Gòn

2. Đối thoại Liên tôn - Phần 2: Lắng nghe nhau lúc 17:00 tại Trung tâm Mục vụ TGP. Sài Gòn

3. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 28-10-2020: thứ Tư tuần 30 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

2. Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:30 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Ngày 29-10-2020: thứ Năm tuần 30 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 18:00 tại nhà thờ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Ngày 30-10-2020: thứ Sáu tuần 30 mùa Thường niên

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại nhà thờ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top