Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 19-12-2020 đến 25-12-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 19-12-2020 đến 25-12-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 19-12-2020 đến 25-12-2020

Chương trình Phụng vụ trực tuyến
từ 19-12-2020 đến 25-12-2020

Thứ Bảy ngày 19-12-2020: Chúa nhật 4 mùa Vọng năm B

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 20-12-2020: Chúa nhật 4 mùa Vọng năm B

1. Thánh lễ Tuyên hứa: Huynh trưởng các cấp và Huấn luyện viên lúc 10:30 tại nhà thờ Hạnh Thông Tây

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 21-12-2020: thứ Hai tuần 4 mùa Vọng

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 22-12-2020: thứ Ba tuần 4 mùa Vọng

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 23-12-2020: thứ Tư tuần 4 mùa Vọng

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 24-12-2020: Lễ Vọng Giáng sinh

1. Thánh lễ lúc 18:00 tại nhà thờ Tân Phước

2. Thánh lễ lúc 20:30 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Ngày 25-12-2020: Chúa Giáng sinh

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại nhà thờ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top