Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 17-10-2020 đến 23-10-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 17-10-2020 đến 23-10-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 17-10-2020 đến 23-10-2020

Chương trình Phụng vụ trực tuyến
từ 17-10-2020 đến 23-10-2020

Thứ Bảy ngày 17-10-2020: Chúa nhật 29 mùa Thường niên năm A - Khánh nhật Truyền giáo

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 18-10-2020: Chúa nhật 29 mùa Thường niên năm A - Khánh nhật Truyền giáo

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 19-10-2020: thứ Hai tuần 29 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 20-10-2020: thứ Ba tuần 29 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 21-10-2020: thứ Tư tuần 29 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

2. Chuyên Đề: Đồng hành với người trẻ trong gia đình - ĐGM Luy Nguyễn Anh Tuấn chủ sự lúc 19:00 tại Hội trường G.B Phạm Minh Mẫn - TTMV TGP Sài Gòn

Ngày 22-10-2020: thứ Năm tuần 29 mùa Thường niên

1. Lễ thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II - Bổn mạng Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn lúc 18:00 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

2. Thánh lễ lúc 18:00 tại nhà thờ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Ngày 23-10-2020: thứ Sáu tuần 29 mùa Thường niên

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại nhà thờ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top