Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 15-2-2021 đến 21-2-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 15-2-2021 đến 21-2-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 15-2-2021 đến 21-2-2021

Thứ Hai ngày 15-2-2021: Thứ Hai tuần 6 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Ba ngày 16-2-2021: Thứ Ba tuần 6 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Tư ngày 17-2-2021: Thứ Tư Lễ Tro

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà do ĐTGM Giuse chủ sự

3. Thánh lễ lúc 19:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

4. Thánh lễ tiếng Anh lúc 19:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà
Ash Wednesday Mass in English at 7:00 PM at Notre Dame Cathedral of Saigon.

Thứ Năm ngày 18-2-2021: Thứ Năm sau Lễ Tro

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Thứ Sáu ngày 19-2-2021: Thứ Sáu sau Lễ Tro

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

 

Thứ Bảy ngày 20-2-2021: thứ Bảy sau Lễ Tro

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Chúa nhật 1 mùa Chay
2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

3. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Ngày 21-2-2021: Chúa nhật 1 mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 7:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ tiếng Hoa lúc 7:00 tại Nhà thờ Phanxicô Xaviê - Chợ Lớn

【四旬期第一主日】2021.02.21 7:00 AM

3. Lễ thiếu nhi lúc 7:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

4. Thánh lễ tiếng Anh lúc 9:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà
Mass in English at 9:30 AM on Sunday, Feb 21st, 2021, at Notre Dame Cathedral of Saigon

5. Thánh lễ tiếng Pháp lúc 10:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà
LA MESSE DU 1er DIMANCHE DE CARÊME - ANNÉE B | le 21 Février 2021

6. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh
YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh
YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top