Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 14-11-2020 đến 20-11-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 14-11-2020 đến 20-11-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 14-11-2020 đến 20-11-2020

Chương trình Phụng vụ trực tuyến
từ 14-11-2020 đến 20-11-2020

Thứ Bảy ngày 14-11-2020: Chúa nhật 33 mùa Thường niên năm A

KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 15-11-2020: Chúa nhật 33 mùa Thường niên năm A - Kính trọng thể các thánh Tử đạo Việt Nam

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 16-11-2020: thứ Hai tuần 33 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 17-11-2020: thứ Ba tuần 33 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 18-11-2020: thứ Tư tuần 33 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 19-11-2020: thứ Năm tuần 33 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 18:00 tại nhà thờ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Ngày 20-11-2020: thứ Sáu tuần 33 mùa Thường niên

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại nhà thờ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top