Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 12-12-2020 đến 18-12-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 12-12-2020 đến 18-12-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 12-12-2020 đến 18-12-2020

Chương trình Phụng vụ trực tuyến
từ 12-12-2020 đến 18-12-2020

Thứ Bảy ngày 12-12-2020: Chúa nhật 3 mùa Vọng năm B

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 13-12-2020: Chúa nhật 3 mùa Vọng năm B

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 14-12-2020: thứ Hai tuần 3 mùa Vọng

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

2. Tâm tình người trẻ qua những bài Thánh ca lúc 18:30 ngày 14-12-2020 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Ngày 15-12-2020: thứ Ba tuần 3 mùa Vọng

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 16-12-2020: thứ Tư tuần 3 mùa Vọng

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 17-12-2020: thứ Năm tuần 3 mùa Vọng

1. Thánh lễ lúc 18:00 tại nhà thờ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Ngày 18-12-2020: thứ Sáu tuần 3 mùa Vọng

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại nhà thờ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top