Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 10-10-2020 đến 16-10-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 10-10-2020 đến 16-10-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 10-10-2020 đến 16-10-2020

Chương trình Phụng vụ trực tuyến
từ 10-10-2020 đến 16-10-2020

Thứ Bảy ngày 10-10-2020: Chúa nhật 28 mùa Thường niên năm A

1. Lễ trao học bổng: Mầm Hy Vọng lúc 9:00 tại trường Đại học Hoa Sen, quận 1

2. Thánh lễ Hòa mạng cùng Carlo lúc 17:30 ngày Giao lưu - Học hỏi theo gương Chân phước Carlo 10-10-2020

3. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

Ngày 11-10-2020: Chúa nhật 28 mùa Thường niên năm A

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 12-10-2020: thứ Hai tuần 28 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 13-10-2020: thứ Ba tuần 28 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 14-10-2020: thứ Tư tuần 28 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 15-10-2020: thứ Năm tuần 28 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 18:00 tại nhà thờ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Ngày 16-10-2020: thứ Sáu tuần 28 mùa Thường niên

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại nhà thờ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top