Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 1-3-2021 đến 7-3-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 1-3-2021 đến 7-3-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 1-3-2021 đến 7-3-2021

Thứ Hai ngày 1-3-2021: Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Ba ngày 2-3-2021: Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Thứ Tư ngày 3-3-2021: Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:30 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Thứ Năm ngày 4-3-2021: Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Thứ Sáu ngày 5-3-2021: Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Thứ Bảy ngày 6-3-2021: thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Lễ giỗ mãn tang ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc vào lúc 8:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Thứ Bảy ngày 6-3-2021: Chúa nhật 3 Mùa Chay
1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 19:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Chúa nhật ngày 7-3-2021: Chúa nhật 3 mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 7:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ tiếng Hoa lúc 7:00 tại Nhà thờ Phanxicô Xaviê - Chợ Lớn

3. Lễ thiếu nhi lúc 7:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

4. Thánh lễ tiếng Anh lúc 9:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà
Mass in English at 9:30 AM on Sunday, Mar 7th, 2021, at Notre Dame Cathedral of Saigon

5. Thánh lễ tiếng Pháp lúc 10:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà
LA MESSE DU 3è DIMANCHE DE CARÊME - ANNÉE B | le 7 Mars 2021

6. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh
YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh
YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top