Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 1-11-2021 đến 6-11-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 1-11-2021 đến 6-11-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 1-11-2021 đến 6-11-2021

📌 Ngày 1-11-2021: Các thánh nam nữ (lễ trọng)

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

3. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước *

📌 Ngày 2-11-2021: Cầu cho các tín hữu đã qua đời (lễ các đẳng)

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

3. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước *

📌 Ngày 3-11-2021: Thứ Tư tuần 31 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước *

3. Cầu nguyện Online lúc 19:30 (Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho)

📌 Ngày 4-11-2021: Thứ Năm tuần 31 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước *

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 5-11-2021: Thứ Sáu tuần 31 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước *

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 6-11-2021: Thứ Bảy tuần 31 Thường niên

Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top