Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 07-11-2020 đến 13-11-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 07-11-2020 đến 13-11-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 07-11-2020 đến 13-11-2020

Chương trình Phụng vụ trực tuyến
từ 07-11-2020 đến 13-11-2020

Thứ Bảy ngày 07-11-2020: Chúa nhật 32 mùa Thường niên năm A

1. Thánh lễ Bế mạc năm thánh Cộng đoàn Bác ái Cao Thái lúc 16:00 tại Nguyện đường Cộng đoàn:

39/7 đường 16, KP. Vĩnh Thuận, P. Long Bình, Q.9, Tp.HCM

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

3. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 08-11-2020: Chúa nhật 32 mùa Thường niên năm A

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 09-11-2020: thứ Hai tuần 32 mùa Thường niên

Ngày 9 tháng 11: Cung hiến đền thờ Latêranô

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 10-11-2020: thứ Ba tuần 32 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 11-11-2020: thứ Tư tuần 32 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 12-11-2020: thứ Năm tuần 32 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 18:00 tại nhà thờ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Ngày 13-11-2020: thứ Sáu tuần 32 mùa Thường niên

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại nhà thờ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top