Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Chúa nhật 29 Thường niên 2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Chúa nhật 29 Thường niên 2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Chúa nhật 29 Thường niên 2021

📌 Ngày 16-10-2021: Chúa nhật 29 mùa Thường niên năm B

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

📌 Ngày 17-10-2021: Chúa nhật 29 mùa Thường niên năm B

2. Thánh lễ lúc 7:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

3. English Mass (live-streamed): Twenty-ninth Sunday of Ordinary at 9:30 am on Oct 17th, 2021 in Notre Dame Cathedral of Saigon

4. LA MESSE DU 29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE B le 17 octobre 2021 à 10h30, sera en direct de la l'Église de Mai Khoi (Église francophone)

5. * Thánh lễ lúc 17:30 (dành cho thiếu nhi) tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

* trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

** Tại Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê:
trực tuyến trên kênh YouTube
chatamvn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top