Thường huấn 2022 của linh mục đoàn Sài Gòn

Thường huấn 2022 của linh mục đoàn Sài Gòn

Thường huấn 2022 của linh mục đoàn Sài Gòn

TGPSG -- “Xây dựng một giáo xứ mang tính hiệp hành” là chủ đề của Thường huấn năm 2022 dành cho linh mục đoàn Sài Gòn – đã diễn ra từ thứ Hai 29-8 đến thứ Tư 31-8 tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

Tham dự ba ngày thường huấn này có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng (Đức Tổng Giuse) và 330 linh mục (Lm) của Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGP). Các tham dự viên đã dâng Thánh lễ, chầu Thánh Thể, đọc các Giờ Kinh Phụng Vụ, suy niệm, cầu nguyện, xưng tội, lần hạt Mân Côi, lắng nghe các bài thuyết trình, thảo luận, được xét nghiệm máu, tiêm chủng vắcxin Covid (mũi 3 hoặc mũi 4), dùng cơm chung và giao lưu rất vui vẻ với nhau.

SÁNG 29-8-2022: TĨNH TÂM

Kỳ Thường huấn linh mục bắt đầu bằng một buổi sáng tĩnh tâm. Trong bài giảng với chủ đề ‘Linh mục hiệp hành với nhau’, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh: Chịu chức linh mục là tham gia vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô, tham gia vào linh mục đoàn, nên linh mục sống cô lập với anh em là mâu thuẫn với căn tính của mình. Nếu biết sống hiệp hành, kiến tạo được các mối tương quan tốt, linh mục sẽ là người thành công và hạnh phúc.

CHIỀU 29-8-2022: THẢO LUẬN VỀ ‘TÍNH HIỆP HÀNH CỦA GIÁO XỨ’

Đầu giờ chiều, sau khi Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền - Trưởng ban Thường Huấn - giới thiệu chương trình cùng với ba thuyết trình viên,  Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng đã trình bày tài liệu của Ủy ban Thần học quốc tế về Hiệp Hành - như một chỉ dẫn cụ thể cho việc xây dựng lối sống Hiệp Hành trong sinh hoạt phụng vụ cũng như mục vụ của giáo xứ. Sau đó, các linh mục đã chia nhóm theo các liên hạt để thảo luận theo đề tài này.

Trước khi đọc Kinh Tối, các linh mục đã thực hiện các phiếu bầu để Đức Tổng Giuse dựa vào đó mà chọn ra các Tân Hạt trưởng của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

NGÀY 30-8-2022: THẢO LUẬN ĐỀ TÀI ‘CẢI TỔ MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ’

Vào buổi sáng, sau những đức kết của buổi thảo luận ngày hôm qua, Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng đã giới thiệu Huấn thị ‘Cải tổ mục vụ cộng đoàn giáo xứ’ của Bộ Giáo sĩ - như một gợi ý cho việc gắn kết mọi thành phần Dân Chúa với Thiên Chúa cũng như với nhau trong đức tin, và làm cho mọi hoạt động mục vụ của giáo xứ hướng đến việc truyền giáo. 

Vào đầu giờ chiều, các linh mục đã chia nhóm theo các liên hạt để thảo luận theo nội dung của Huấn thị cải tổ giáo xứ, rồi lắng nghe những đúc kết thảo luận, cũng như nghe công bố danh sách các Tân Hạt trưởng nhiệm kỳ 2022-2027.

Sau khi ăn tối, các linh mục đã bầu chọn để cử đại diện của nhóm lớp mình vào Hội đồng Linh Mục nhiệm kỳ 2022-2027.

NGÀY 31-8-2022:  THẢO LUẬN ĐỀ TÀI ‘CẢI TỔ GIÁO TRIỀU & CANH TÂN GIÁO XỨ’

Vào buổi sáng, Lm Giuse Maria Phạm Hồng Thái đã giới thiệu Tông huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô về cải tổ giáo triều với ý hướng gợi hứng cho việc canh tân giáo xứ, đặc biệt trong việc huy động khả năng và kinh nghiệm của giáo dân vào việc quản trị giáo xứ, cũng như đẩy mạnh công cuộc truyền giáo và bác ái xã hội trong một thế giới đang chuyển biến và thay đổi không ngừng. Sau đó, các linh mục đã chia nhóm theo các liên hạt để thảo luận theo đề tài này.

Vào đầu giờ chiều, các linh mục đã lắng nghe những đúc kết thảo luận, rồi chăm chú nghe Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền đọc từng chữ của bản 'Ghi Nhớ' để mang ra thực hiện sau kỳ Thường huấn này.

Cuối cùng là huấn dụ của Đức Tổng Giuse. Vị cha chung của TGP đã nhấn mạnh: 

  • Hiệp thông chính là cùng đích của mọi sinh hoạt mục vụ (kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa là nhằm đưa đến hiệp thông).
  • Các Giáo hạt cần phải tổ chức huấn luyện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, và mọi giáo xứ phải có Hội đồng Mục vụ Giáo xứ.
  • Chăm sóc di dân là bổn phận của giáo xứ nên cha xứ không được phép từ chối phục vụ họ.
  • Khi được thuyên chuyển, các cha xứ phải bàn giao dứt điểm cho cha xứ mới.

Tiếp theo, Đức Tổng Giuse đã công bố danh sách các linh mục (đại diện cho các lớp linh mục khác nhau) tham gia vào Hội đồng Linh Mục nhiệm kỳ 2022-2027, và nhắc nhở việc chọn cha linh hướng mới & người phụ trách mới cho từng đoàn thể, cũng như bầu chọn đại diện Hội đồng Mục vụ cấp Giáo hạt và Giáo phận.

Kỳ Thường huấn 2022 của linh mục đoàn Sài Gòn đã kết thúc lúc 16g30 cùng ngày sau lời cám ơn của cha Giuse Nguyễn Đức Quang - đại diện Giám mục đặc trách linh mục.

Lm Giuse Vi Hữu (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top