Thượng Hội đồng Giám mục châu Phi: Phiên họp khoáng đại đầu tiên

Thượng Hội đồng Giám mục châu Phi: Phiên họp khoáng đại đầu tiên

WHĐ (07.10.2009) / ESM – Vào lúc 9 giờ sáng thứ hai, 05-10-2009, tại phòng Thượng hội đồng ở Vatican, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha, sau giờ kinh Thứ Ba mở đầu với ca vịnh Veni, Creator Spiritus, Đại hội đặc biệt lần thứ II vì châu Phi của Thượng hội đồng các Giám mục đã khai mạc với phiên họp khoáng đại đầu tiên. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã có những tư tưởng gợi ý như sau:

Khi nói đến tác động của Chúa Thánh Thần, ĐTC giải thích rằng Giáo hội chỉ có thể tiếp tục công việc của Chúa Thánh Thần nhờ ở sức mạnh của Người, và khi chúng ta cầu khẩn Người và xin cho biến cố Hiện xuống không chỉ là một biến cố của quá khứ, mà còn diễn ra ở đây và vào lúc này. ĐTC nói thêm, Giáo hội không phải là một tổ chức, mà là hoa quả của Thánh Thần, đang tiến tới Nước Trời vốn đón nhận mọi nền văn hóa. Và chính lưỡi lửa đã đem lại lời chính đáng, tạo nên sự thống nhất đích thực trong đa dạng, trong sự hợp tác vào hành động tạo thành của Thiên Chúa. Ba lời sau đây được dùng làm chủ đề cho sự suy tư, đó là “Confessio”, “Caritas”, “Prossumus”.

ĐTC giải thích: “Confessio” có nghĩa là canh tân và biến đổi để, qua ánh sáng của Thiên Chúa, chúng ta có thể nhìn thấy thực tại, biết rõ bản thân mình và sau đó hiểu được thực tại của thế giới để rồi làm chứng và rao giảng Tin Mừng”. Khi nói về “Caritas”, ĐTC đã nhắc nhở rằng Kitô giáo không phải là một tổng hợp các ý tưởng, cũng không phải là một triết học: người ta trở thành Kitô hữu bởi lòng yêu thương. Trích dụ ngôn người Samaritanô tốt lành trong Tin Mừng, ĐTC đã nhắc nhở rằng bác ái mang tính phổ quát và cụ thể. Tính phổ quát này xuất phát từ lòng yêu thương người đồng loại, “prossumus”- Lòng Yêu thương phát xuất từ Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta tích cực lãnh trách nhiệm với người chung quanh, rồi trở thành phổ quát, để chúng ta trở thành những người phục vụ cho thế giới vào thời điểm này.

(Theo ESM)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top